Var i processen är ni? Till er hjälp har Nordprogrammet tagit fram en projekthandbok som stöd för att underlätta ert arbete.

Planera

Ni som ska ansöka om stöd behöver planera och organisera ert kommande projekt. Det är till exempel viktigt att se över vilka partners som bör delta i projektet. Syftet med processen är att den ska leda fram till en tydlig och välfungerande plan med mätbara mål.

Tänk på att det ska finnas partnerns från minst två av länderna inom programområdet. Nordprogrammet ser positivt på att det är partners från alla tre länderna.

Läs mer i avsnittet planera.

Ansöka

Den som ansöker ska vara en juridisk person- privat eller offentlig. Det måste finnas partners från minst två av länderna inom programområdet. Nordprogrammet ser positivt på att det är partners från alla tre länderna.

Ansökan sker elektroniskt för stöd. På Nordprogrammets hemsida kommer det att framgå när det är möjligt att ansöka om stöd.

Läs mer i avsnittet ansöka.

Genomföra

I detta avsnitt finns information kring vad ni i projektet ska tänka på under projektets genomförande.

Läs mer i avsnittet genomföra.

Avsluta

I detta avsnitt hittar ni information och vägledning om hur ni ska avsluta ert projekt.