Projekt som är tänkta att finansieras inom Nordprogrammet behöver ta hänsyn till många faktorer längs vägen från ansökan till stöd. Det första att tänka på är att projektet ska:

 1. Bidra till Nordprogrammets mål
  Genomgående för alla projekt är att de ska bidra till Nordprogrammets övergripande mål – att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Det ska ske på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Mer information om Nordprogrammet finns här.
 2. Skapa gränsöverskridande mervärde
  I Nordprogrammet ska projekten ha partners från minst två av länderna inom programområdet. Projekten ska kunna visa ett tydligt gränsöverskridande mervärde och bidra till konkreta resultat med bestående effekter. Projekten ska också bidra till målen inom något av programmets fyra insatsområden; Forskning och innovation, Entreprenörskap, Kultur och miljö samt Gemensam arbetsmarknad. Mer information om  respektive insatsområde hittar ni här.
 3. Följa EU:s förordningar, nationella lagar och förordningar i respektive land
  Det är ni som sökande som ansvarar för att ta del av de regler som gäller. Enklaste sättet att göra det är att läsa all information i denna projekthandbok och hålla sig uppdaterad om nyheter på programmets webbsida. Det finns mer att läsa om de styrande dokumenten här.
 4. Ha medfinansiering från en eller flera aktörer
  Programmet kan inte finansiera 100 % av ett projekt. En eller flera andra aktörer, offentliga eller privata, måste medfinansiera projektet med kontanta medel. Läs mer om medfinansiering i avsnittet Hur ska projektet finansieras?.

Om ert projekt uppfyller dessa fyra områden kan ni gå vidare till att börja planera för en ansökan!

Ni som ska ansöka om stöd behöver planera och organisera ert kommande projekt. Det är till exempel viktigt att se över vilka partners som bör delta i projektet. Inom Nordprogrammet krävs att det finns partners från minst två av länderna inom programområdet, men det är önskvärt att samarbetet sker mellan alla tre nationer så långt det är möjligt.