Representation
Möjligheten att redovisa kostnader för representation är mycket begränsade, men det kan vara stödberättigande om projektets verksamhet är av den typen att representation är nödvändig. Om ett projekt ska redovisa kostnader för representation är det viktigt att kopplingen mellan kostnaden och projektets verksamhet som beskrivits i beslutet framgår tydligt. En deltagarförteckning ska kunna bifogas vid redovisning till nationell kontrollant när representation är aktuell. Kostnader för ett eller två glas vin eller öl som måltidsdryck kan godkännas, men kostnader för alkohol är generellt inte stödberättigande.

Moms
Återbetalningsbar/avdragsgill mervärdesskatt är inte stödberättigande enligt artikel 69 EU-förordning 1303/2013. Om projektägaren får dra av momsen i projektet ska den inte ingå i projektredovisningen. Om Skatteverket/Verohallinto bedömt att ett projekt inte får dra av moms är denna kostnad stödberättigande om stödmottagaren lämnar in utlåtandet från Skatteverket/Verohallinto till det gemensamma sekretariatet. Utlåtandet ska lämnas in i samband med ansökan om stöd. Norska sökanden kontaktar de norska sekretariaten för ytterligare information. För statliga myndigheter, kommuner och landsting gäller särskilda momsregler vilka innebär att den ingående momsen alltid är avdragsgill. Därmed ska alla kostnader redovisas exklusive moms för dessa stödmottagare.