På Nordprogrammets  hemsida kommer det att finnas information om när de olika ansökningsomgångarna är öppna.

Det är inte möjligt att skicka in förstudieansökningar till Nord-programmet från och med 1 oktober 2019.

Update 2020-01-28