I vissa projekt kan det bli aktuellt med någon form av utvärdering. En utvärdering kan göras medan projektet pågår, när det avslutats eller en kombination mellan dessa två. Vilken typ av utvärdering som kan bli aktuell beror bl.a. på storleken på projektet och dess karaktär. Exempel på frågor som en utvärdering kan besvara är hur projektet arbetar mot sina mål, hur målen uppnåtts, hur projektet tagit tillvara på resultatet och om projektet lyckas skapa långsiktiga och bestående effekter inom aktuellt insatsområde. I era kommande lägesrapporter ska ni beskriva om, och i så fall hur, ni har arbetat med uppföljning, utvärdering och lärande i era projekt.