Det finns två schablonsatser som är aktuella – 15% schablon för indirekta kostnader och ”40%-schablonen” som är en förenklad redovisningsmodell med endast två kostnadsslag (personalkostnader och schablonkostnader) för alla typer av projekt. Läs mer under Förenklingar. Det är bara möjligt att använda en av dessa två schablonsatser i ett projekt och ”40%-schablonen” är inte aktuell för norska partners.

Schablon 15% för indirekta kostnader

Indirekta kostnader kan uppkomma då projektet använder till exempel telefon, lokaler, datorer i projektet som stödmottagaren annars bekostar i sin ordinarie verksamhet. Om projektet ger upphov till indirekta kostnader kan dessa redovisas enligt en fastställd schablonsats på maximalt 15 % av de direkta personalkostnaderna. Om schablonsatsen används finns inga krav på att ni måste redovisa de faktiska underlagen (t.ex. fakturor eller andra bokföringsunderlag) för de kostnader som uppstått inom detta kostnadsslag.

40%-schablonen

Om ”40%-schablonen” används beräknas den som ett belopp motsvarande 40% av projektets personalkostnader.