En lyckad informationsspridning är en grundförutsättning för att allmänheten ska bli medveten om projekten och om programmet. Det kan bidra till att fler projekt startas eller främja nya samarbeten. Erfarenheter från tidigare Interreg-program har visat att de projekt som lyckas nå sina mål kommunicerar väl, både internt inom projektet och externt.

Kommunikation är av flera skäl av stor betydelse i genomförandet av ett projekt;

  • En aktiv och genomtänkt kommunikation, såväl internt som externt, ökar förutsättningarna för att projektet kan genomföras enligt plan och nå sina mål
  • En väl genomförd intern och extern kommunikation ökar också förutsättningarna för bestående effekter efter projekttidens slut
  • Genom en aktiv och utåtriktad kommunikation bidrar projektet till att öka kunskapen om programmet och dess möjligheter hos andra presumtiva sökanden

Här hittar ni en ”Kommunikationsguide för Nord-projekt” som är framtagen som ett stöd för projekten i kommunikationsfrågor. Informera gärna er handläggare på det gemensamma sekretariatet samt infopoint i Finland och norskt sekretariat om era kommande event/aktiviteter så kan ni få hjälp att sprida information. Och kom ihåg att tagga #interregnord när ni gör inlägg på sociala medier!

Update 2020-03-12