Onnistunut tiedottaminen on perusedellytys yleisen tietoisuuden leviämiselle hanketoiminnasta ja ohjelmista. Tiedon leviäminen voi vauhdittaa uusien hankkeiden käynnistämistä ja edistää yhteistyötä. Aiemmista Interreg-ohjelmista saatujen kokemusten perusteella tavoitteensa saavuttaneet hankkeet ovat onnistuneet myös sekä hankkeen sisäisessä että ulkoisessa tiedottamisessaan.

Viestinnällä on tärkeä merkitys hankkeen toteuttamiselle useasta eri syystä:

  • Aktiivinen ja harkittu sisäinen ja ulkoinen viestintä lisää hankkeen mahdollisuuksia toteutua tehdyn suunnitelman mukaan ja saavuttaa tavoitteensa
  • Toimiva sisäinen ja ulkoinen viestintä parantaa myös hankkeen tulosten edellytyksiä jäädä pysyviksi hankkeen päättymisen jälkeen
  • Aktiivisen ja ulospäinsuuntautuvan viestinnän avulla hanke voi osaltaan edistää yleistä tietoisuutta ohjelmasta ja sen muille hakijoille tarjoamista mahdollisuuksista

Tästa löydätte ”Pohjoinen- hankkeiden tiedotusoppaan”, joka on valmistettu käytettäväksi hankkeiden tiedotuskysymysten tukena. Ilmoittakaa yhteisen sihteeristön käsittelijällenne sekä Suomen infopointille ja Norjan sihteeristölle tulevista tapahtumistanne/ toimenpiteistänne, niin saatte apua tiedon levittämiseen. Ja muistakaa tägätä  #interregnord kun toimitte sosiaalisessa mediassa.

Update 12.03.2020