Menot, jotka liittyvät toimen tuensaajan ostamien, vuokraamien tai liisaamien laitteiden rahoituskustannuksiin ja jotka eivät sisälly kustannuslajiin Toimitilakulut ja hallinnolliset kulut, on rajattava seuraaviin:

 • Toimistotarvikkeet
 • Tietotekniset laitteet ja -ohjelmistot
 • Huonekalut ja kalusteet
 • Laboratoriolaitteet
 • Koneet ja kojeiden osat
 • Työkalut tai laitteet
 • Ajoneuvot
 • Muut hankkeessa tarvittavat erityiset laitteet

Hankkeessa tarvittavien laitteiden kustannukset voivat olla tukikelpoisia jos laitteet ovat tarpeellisia hankkeen toiminnassa. Ne voivat olla budjetoituja ja hyväksyttyjä jo saamassanne päätöksessä, mutta laitekustannuksia voi aiheutua myös hankkeen ollessa meneillään. Jos koko kustannus tai vain osa kustannuksista ovat tukikelpoisia riippuu mm hankinnan tarkoituksesta, milloin hankinta tehdään ja kuinka paljon hankintaa käytetään hankkeessa. Ottakaa yhteyttä käsittelijäänne, mikäli hankkeeseenne liittyy tällaisia hankintoja.

Mikäli laitteet myydään tai siirretään muuhun toimintaan hankekauden aikana, tästä saatavat tulot on kirjattava hankkeeseen.

Käytettyjen laitteiden hankintakustannukset eivät ole tukikelpoisia Interreg Pohjoinen -ohjelmassa. Mutta jos käytätte hankkeessa laitteita, jotka on hankittu aikaisemmin teidän tavalliseen toimintaan, ja jotka ovat tarpeellisia hankkeen toteutuksessa, on mahdollista että kyseiset kustannukset ovat tukikelpoisia.

Huomioikaa, että suosittelemme teitä aina valitsemaan taloudellisesti edullisimman vaihtoehdon. Huomioikaa myös että laitteiden osto tai vuokraaminen/ liisaaminen voivat edellyttää kilpailuttamissääntöjä (lisätietoa Kilpailuttaminen-jaksossa)

Mahdollisen tarkastuksen tapahtuessa tuensaajan on esiteltävä seuraavat asiakirjat:

 • Jos hankinta on tehty, sitä vahvistavat perusteet on esiteltävä (ilmoitukset, hankkijan valinta, sovittu hinta jne.)
 • Laskutusperusteet
 • Maksukuitit (esim. pankin tositteet)