Pohjoinen-ohjelma on rajat ylittävää yhteistyötä tukeva EU-ohjelma. Ohjelman tarkoituksena on kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen alueella valtakunnalliset rajat ylittävää yhteistyötä tukemalla. Ohjelman piiriin kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet. Alueella on jo vuodesta 1995 lähtien ollut vastaavia INTERREG-ohjelmia rajat ylittävälle yhteistyölle.

Interreg Pohjoinen 2014-2020 ohjelman kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Kokonaisvaltaisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että alueen kehitys tapahtuu taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristönsuojelullisesti kestävällä tavalla. Haluamme saavuttaa tämän tavoitteen rajat ylittävän yhteistyön avulla vastaamalla yhteisesti tunnistettuihin haasteisiin raja-alueilla ja hyödyntämällä raja-alueiden lepäileviä mahdollisuuksia. Samalla yhteistyöprosessia tulee vahvistaa, jotta saavutettaisiin harmoninen kehitys unionissa ja sen naapurimaissa. Siksi tulee pyrkiä mahdollisimman laajamuotoiseen yhteistyöhön Ruotsin, Suomen ja Norjan välillä.

Pohjoinen-ohjelma 2014- 2020 sisältää neljä rajat ylittävälle yhteistyölle tarkoitettua toimintalinjaa.

Pohjoinen-ohjelma on jaettu kahteen maantieteelliseen osaan, Pohjoinen alue ja saamelaisalue. Pohjoinen alue käsittää Tromsin ja Finnmarkin maakunna ja Nordlandin maakunna Norjassa, Norrbottenin läänin ja Norsjön, Malån, Skellefteån ja Sorselen kunnat Västerbottenin läänissä Ruotsissa sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat Suomessa.

Saamelaisalue käsittää Tromsin ja Finnmarkin maakunna, Nordlandin maakunna, Tröndelagin maakunna sekä osan Innlandetin maakunna (Elgån poronhoitoalue) Norjassa, Norrbottenin läänin, Västerbottenin läänin, Jämtlandin läänin, Västernorrlandin läänin sekä osan Taalainmaan läänistä (Idren saamelaiskylän alue) Ruotsissa, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan Suomessa.

Ohjelman kokonaisbudjetti on 112 miljoonaa Euroa, joista 60,4 milj euroa koskee EU-rahoitusta.

Interreg Pohjoinen 2014-2020 ohjelman kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Kokonaisvaltaisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että alueen kehitys tapahtuu taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristönsuojelullisesti kestävällä tavalla. Haluamme saavuttaa tämän tavoitteen rajat ylittävän yhteistyön avulla vastaamalla yhteisesti tunnistettuihin haasteisiin raja-alueilla ja hyödyntämällä raja-alueiden lepäileviä mahdollisuuksia. Samalla yhteistyöprosessia tulee vahvistaa, jotta saavutettaisiin harmoninen kehitys unionissa ja sen naapurimaissa. Siksi tulee pyrkiä mahdollisimman laajamuotoiseen yhteistyöhön Ruotsin, Suomen ja Norjan välillä.

 Ohjelma-asiakirja

lstbd_interreg_fi

 Ohjelma-asiakirja