Seurantakomitea
Suomi, Ruotsi ja Norja ovat yhdessä hallintoviranomaisen kanssa perustaneet yhteisen seurantakomitean. Osallistuvat maat ovat saavuttaneet seurantakomitean kokoonpanoa koskevan yhteisymmärryksen. Komitea koostuu keski- ja paikallistason hallintoa, saamelaiskäräjiä sekä elinkeinoelämän organisaatioita, sosiaalisia kumppaneita ja muita olennaisia organisaatioita edustavista jäsenistä.

Seurantakomitean puheenjohtaja on jäsenvaltioiden edustaja. Euroopan komissio voi omasta aloitteestaan tai seurantakomitean pyynnöstä osallistua neuvonantajana seurantakomitean työhön.  Hallintoviranomaisen on osallistuttava seurantakomitean kokouksiin. Hallintokomitean puheenjohtajan on myös kuuluttava seurantakomiteaan lisäjäsenenä.

Seurantakomitean tehtävänä on yhdessä hallintoviranomaisen kanssa varmistaa toteutuksen laatu ja tehokkuus sekä tilitys.

SK jäsenet 2014-2020