Interreg Nord-programmet har beviljat alla sina medel

Förvaltande myndighet har analyserat programmets genomförande och kommande avslutsarbete och beslutat att det inte kommer att öppnas för nya ansökningsomgångar i nuvarande Nord-programmet.

Ansökningsomgång 12

 • Stängdes den 14 maj 2020.
 • Prioritering av ansökningar sker vid styrkommittéernas möte den 6 oktober 2020
 • Observera att det är begränsat med EU-medel för de olika insatsområdena

I ansökningsomgång 12 finns följande EU-medel att söka:

 • Insatsområde 2 – Entreprenörskap, ca 500 000 €
 • Insatsområde 3 – Kultur och Miljö, ca 1 000 000 €
 • Insatsområde 4 – Gemensam arbetsmarknad, ca 500 000 €

För norska aktörer finns följande Interreg – midler att söka:

 • For delområdet Nord settes det av en ramme på 6,8 mill NOK for ovennevnte innsatsområder.
 • For delområdet Sápmi settes det av en ramme på 600 000 NOK for ovennevnte innsatsområder.

Projekten ska med fördel svara upp till följande kriterier:

 • Projektet engagerar nya aktörer/ partnerskap
 • Projektet använder 40 % schablon-modell (gäller för EU-aktörer)
 • Projektet innehåller aktiviteter av förberedande karaktär inför nästa programperiod.

Projekten får pågå längst till och med 2022-09-30.

OBS! Medfinansieringen ska vara bekräftad till sekretariatet senast den 14 september 2020.
Medfinansieringen bekräftas genom att stödmottagare skickar in beslut om beviljad medfinansiering. Alternativt används blanketten ”Försäkran om medfinansiering” från externa medfinansiärer samt från stödmottagarna själva om dessa ska finansiera en del av sina egna kostnader. Dokumenten ska vara sekretariatet tillhanda senast 3 veckor innan projektet tas upp i styrkommittéerna, dvs senast den 14 september 2020. Projekt som inte har sin medfinansiering bekräftad senast detta datum kan komma att avslås grundat på att medfinansiering saknas.