Ansökningsomgång 2 1 juni 2015-31 augusti 2015 öppet inom alla insatsområdena för delområde Nord och Sápmi.

Ansökningar/Hakemusta 2

Prioriterade projekt/Hyväksytyt hankeet call 2