Månadens projekt – Arctic Airborne 3D

Interreg Nord-projektet Arctic Airborne 3D har arbetat med utmaningar relaterade till arktiska förhållanden, t.ex. långa avstånd och kallt klimat. Genom interaktionsmetoder utvecklades och demonstrerades innovativa affärsmodeller för drönaranvändning. Projektet hjälper således entreprenörer – inom turism, renskötsel och relaterade tjänster – att implementera möjliggörande drönarteknik och att utveckla drönarbaserade lösningar. Ett framgångsrikt exempel var demonstrationen av hur olika 3D-data användes i utformningen av en applikation för virtuell vandring, dvs. adderar användarupplevelser utöver själva vandringen.

Drönare

Projektet nyttjade videor av de många demonstrationerna i kommunikationen med företagen, och nådde också ut till en bredare publik. Det gränsöverskridande samarbetet mellan partnerna stödde ett tillvägagångssätt för att undersöka utmaningarna som de komplicerade frågor de är i verkliga situationer, det vill säga inte bara en teknisk utmaning utan också en affärsmässig.

Virtuell vandring

Drönarteknikens stora potential för olika typer av tjänster har demonstrerats i projektet. Förutom praktiska tillämpningar kan kostnadseffektivitet och hållbarhet nämnas. Projektet har också identifierat egenskaper som ingår i de särskilda utmaningarna, till exempel användningen av drönare i nya affärer är inte helt enkel, eftersom de flesta användare flyger själva istället för att köpa sådana tjänster. Ändå är affärsmässiga tillämpningar av drönare i olika situationer fortfarande i behov av ytterligare undersökningar i ljuset av de unika förhållandena i den unika subarktiska kontexten i programområdet.

Läs mer på: https://net.centria.fi/en/project/aa3d/


Demo video: https://youtu.be/_ElU0GX3EVw