Månadens projekt – AIDA II

Inom Interreg Nord projektet Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) II - arkiv som aktörer i samtiden, har projektet haft förmånen att arbeta nära samiska slöjdare och …