Öppet för norska ansökningar

Nu är det öppet för ansökningar för norska IR-midler och nationell medfinansiering. Ansökan sker via https://www.regionalforvaltning.no Norsk Interreg V A NORD 2014-2020 …

Nordprogrammet godkänt av EU- Kommissionen!

Som det första av de nordiska Interreg-programmen har Nord 2014-2020 godkänts av EU- Kommissionen. Programmet omfattas av två geografiska delområden; Nord och Sápmi och har …

Ansökningsomgångar

Den första ansökningsomgången kommer att vara öppen mellan 15 januari 2015 till och med den 26 februari 2015. Ansökan ska ske elektroniskt via "Min Ansökan" – mer …

Personalnytt

Lena Anttila är tillbaka på Förvaltande myndighet Länsstyrelsen Norrbotten. Lena har under en tid arbetat på Näringsdepartementet (Sverige) med …