Tidig projektidé
Om ni har en projektidé som ni önskar få kommentarer på kan ni använda er av beskrivning av tidig projektidé och skicka den till sekretariatet för kommentarer.  Kommentarer till projektidéer ges löpande och är inte bundna till ansökningsomgångar. Observera att en inskickad projektidéblankett inte räknas som en formell ansökan!

Mer information hur ni går tillväga vid planering och ansökan om stöd finns i projekthandboken.