Det är förvaltande myndighet vid Länsstyrelsen i Luleå samt Troms fylkeskommune för norska sökanden, som fattar de formella besluten avseende beviljat stöd. När ni fått ert beslut är det viktigt att alla som medverkar i projektet går igenom beslutet för att få en tydlig bild över vilka regler och bestämmelser som gäller för projektets genomförande.

I detta avsnitt finns information kring vad ni i projektet ska tänka på under projektets genomförande.