För svenska och finska partners finns drygt 1,7 MEUR kvar av att ansöka om för perioden 2014-2020. Dessa medel är fördelade mellan programmets insatsområden enligt följande:

  • Forskning och innovation: 0 meur
  • Entreprenörskap: 0,4 meur
  • Kultur och miljö: 0,9 meur
  • Gemensam arbetsmarknad: 0,4 meur