Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person – privat eller offentlig. Exempel på offentlig juridisk person kan vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person kan vara aktiebolag, handelsbolag samt ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Ett projekt måste ha partners från minst två av länderna inom programområdet för att kunna beviljas EU-stöd. En av partnerna (från EU-land) ska vara samordnande stödmottagare och är formellt ansvarig för projektets genomförande. Andra partners deltar i projektet som stödmottagare (har kostnader i projektet) eller som medaktör (har inte kostnader i projektet). Det är den samordnande stödmottagaren som lämnar in ansökan via ”Min ansökan”.

Norska parter kan vara samordnande projektledare i det gemensamma genomförandet men kan inte vara stödmottagare avseende EU-stödet. Denne har då hand om projektets genomförande men det måste fortfarande finnas en samordnande stödmottagare i Sverige eller Finland som kan motta EU-stödet.

Kontakta gemensamma sekretariatet om det är aktuellt med en norsk part med ledande roll i ert projekt.