EU kräver att medlemsländerna aktivt motverkar att EU-medlen används felaktigt. EU-stöd som betalats ut felaktigt och som inte upptäckts vid kontroll, kan senare återkrävas från den samordnande stödmottagaren om det framkommer att de oriktigt har betalats ut. Oegentligheter som upptäcks i ett projekt och som innebär en minskning av utbetalningarna av EU-medel med minst 10 000 euro, rapporteras av medlemsländerna till EU-kommissionen genom så kallad OLAF-rapportering. Dit rapporteras också misstänka bedrägeriförsök.

Vilka bestämmelser som gäller för norska projektpartners finns under Norsk sammendrag – Dokumenter – Vilkår for tilsagn.