Om ni vill berätta om och testa er projektidé med handläggare inom Interreg Nord är ni välkomna att boka en tid. Handläggaren kan hjälpa er med information och råd om Nordprogrammets mål och riktlinjer.

Här hittar ni en mall som ni kan använda för att beskriva er idé. Mallen fungerar som ett diskussionsunderlag inför ert möte eller som ett underlag att få återkoppling på via telefon eller e-post. Mallen är även en förberedelse inför de frågor som ni sedan ska besvara i en eventuell ansökan om ni bestämmer er för att söka medel från programmet.

Fyll i mallen och skicka med e-post till någon av programmets handläggare. Kontaktuppgifter hittar ni här.