Förstudier kan sökas inom alla insatsområden i Nordprogrammet för både delområde Nord och Sápmi.

Det är inte möjligt att skicka in förstudieansökningar till Nord-programmet från och med 1 oktober 2019. Stängt för förstudie-ansökningar och Information om ansökningsomgång 12

Villkor för en förstudie:

  • Från och med 1 juli 2018 är gränsen för EU-stöd till förstudier maximalt 10 000 € per deltagande land (gäller Sverige och Finland). För norska parter gäller en gräns på maximalt 10 000 € i IR-medel
  • Förstudien kan pågå högst 12 månader
  • Förstudien måste ha partners från minst 2 länder. (Undantag kan göras för Norge om det finns en god projektidé, men samarbetspartner saknas. Projektet ska då innehålla aktiviteter för att hitta samarbetspartner)
  • En förstudie måste välja en av två förenklingsmodeller som införts – Klumpsumma (Lump sum) eller den s.k. 40%-schablonen. Klumpsummemodellen innebär att EU-stödet betalas ut som en klumpsumma om förstudien uppnår de resultat som fastställts i beslut om stöd. 40%-schablonen innebär att projektets övriga kostnader (d.v.s. alla kostnader utöver personalkostnader) beräknas som en schablon motsvarande 40% av personalkostnader. Observera att ingen av förenklingsmodellerna är aktuella för ev. norska partners

Ansökan görs löpande i Min Ansökan.

Ansökan för norska IR-medel gör du i RF 1350.

Beslut fattas löpande av förvaltande myndighet och norsk förvaltande organisation. Innan beslut om stöd fattas genomförs ett samråd med sekretariatet i Tromsö och informationspunkt i Rovaniemi, samt med Nord-Trøndelag fylkeskommune gällande sydsamiska aktiviteter.

I övrigt gäller samma regler för en förstudie som för projekt De naturliga skillnader som finns mellan förstudier och projekt beror på tidsperioden och omfattningen mellan förstudie och projekt. 

När kan det vara bra att söka en förstudie i stället för ett projekt?

  • För att utreda förutsättningarna för ett kommande huvudprojekt eller bygga ett partnerskap. Det ger en möjlighet att träffa presumtiva partners för att testa samarbetet innan man bestämmer sig för att driva ett större projekt.
  • När ni kommer fram till att den kunskap ni behöver saknas. Då kan det vara lämpligt att börja med en förstudie.
  • Förstudien kan bidra till bättre kvalitet, bättre planering, och att man kommer igång med arbetet i projektet snabbare. Man kan också få svar på om projektidén är möjlig att drivas vidare i ett huvudprojekt.

Update 190214