Kaikkia Pohjoinen-ohjelman toimintalinjoja koskevia esiselvityshakemuksia sekä Pohjoisen että Sápmin osa-alueen osalta on mahdollista jättää.

Pohjoinen-ohjelmaan ei ole mahdollista lähettää esiselvitys -hakemuksia 1. lokakuuta 2019 lähtien.Esiselvitys-hakemusten vastaanotto suljettu ja Informaatiota 12. hakukierroksesta

Esiselvitys ehdot:

  • 1.heinäkuuta 2018 lähtien esiselvityshankkeiden EU-tuen raja on korkeintaan 10 000 €/ osallistuva maa koskee Ruotsia ja Suomea) Norjalaisille kumppaneille rajana on korkeintaan 10 000 € IR-tukea
  • Esiselvitysaika on korkeintaan 12 kuukautta
  • Esiselvityksen on oltava vähintään kahta maata edustavia kumppaneita (Poikkeus voidaan tehdä Norjan kohdalla, jos hankeidea on hyvä, mutta yhteistyökumppani puuttuu. Hankkeeseen pitää siinä tapauksessa sisältyä aktiviteetteja yhteistyökumppanin löytämiseksi)

 Hakemuksen voi tehdä milloin vain Min ansökan/ Hakemukseni-sivustolla.

Norjan IR-varoja koskeva hakemus tehdään RF 1350 -toiminnossa.

Hallintoviranomainen ja Norjan hallinto-organisaatio tekevät päätöksiä jatkuvasti. Päätöstä ennen kysymyksestä neuvotellaan yhdessä Tromssan sihteeristön ja Rovaniemen tiedotuspisteen kanssa sekä eteläsaamelaisen toiminnan osalta Pohjois-Trøndelagin kuntayhtymän kanssa.

Muutoin esiselvitystä koskevat samat säännöt kuin hanketta. Esiselvityksen ja hankkeen väliset luonnolliset erot johtuvat esiselvityksen ja hankkeen välisestä ajanjakson ja laajuuden välisistä eroista.  

 Milloin kannattaa hakea esiselvitystä hankkeen sijaan?

  • Haluttaessa selvittää tulevan päähankkeen edellytyksiä tai luotaessa kumppanuutta. Esiselvitys mahdollistaa tuleviin kumppaneihin tutustumisen yhteistyön testaamiseksi, ennen kuin päätös suuremman hankkeen käynnistämisestä tehdään
  • Kun päädytään siihen, että tarvittavat tiedot puuttuvat. Silloin voi esiselvityksen käynnistäminen olla sopivaa
  • Esiselvitys voi johtaa laadun paranemiseen, parempaan suunnitteluun ja hanketyön nopeampaan käynnistymiseen. Esiselvitys voi myös antaa vastauksen siihen, voidaanko hankeideaa viedä eteenpäin päähankkeena
  • Esiselvityksessä on käytettävä toista käyttöön otetuista yksinkertaistamismalleista: kertakorvausta (Lump sum) tai 40 % -kaavaa. Kertakorvausmallia käytettäessä EU-tuki maksetaan kertakorvauksena, jos esiselvityksessä saavutetaan tulokset, jotka on vahvistettu, kun tukipäätös tehtiin. 40 % -kaavaa käytettäessä hankkeen muut kustannukset kuin henkilöstökustannukset lasketaan kaavamaisesti siten, että niiden osuus on 40 % henkilöstökustannuksista. Huomaa, että mahdolliset norjalaiset osapuolet eivät voi käyttää kumpaakaan yksinkertaistamismalleista.

Update 190214