Kaikkia kuvia, joissa näkyy ihmisiä, voidaan pitää henkilötietojen keräämisenä.

  • Kun järjestetään tapahtumia tai aktiviteetteja, varmistakaa, että osallistujat rastittavat paperilla ruudun, jossa he suostuvat valokuvattaviksi sen aikana
  • Ilmoittakaa, miten kuvia käytetään ja kuinka pitkään niitä säilytetään
  • Jos kuvissa näkyy lapsia, tarvitaan vanhempien suostumus
  • Kuvat on säilytettävä suojattuina (salattuina)
  • Jos ette ole saaneet lupaa jakaa kuvia, on toimittava selkeästi sen mukaisesti

Update 2020-05 -27