Missä olette suunnitteluprosessissa? Pohjoinen- ohjelma on valmistellut teille hankekäsikirjan joka voi helpottaa ja tukea työtänne.

Suunnittelu

Tukea hakevien täytyy suunnitella ja organisoida hankkeensa. On esimerkiksi tärkeää selvittää ja valita sopivat yhteistyökumppanit. Prosessin tarkoituksena on, että sen tuloksena saadaan selkeä ja hyvin toimiva suunnitelma sekä mitattavissa olevat tavoitteet. Muistakaa, että hankkeessa tulee olla yhteistyökumppanit vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta. Pohjoinen-ohjelmassa katsotaan hakijoiden eduksi, jos hankkeessa on yhteistyökumppaneita kaikista ohjelma-alueen maista (Ruotsi, Suomi, Norja).

Lue lisää kohdasta hankkeen suunnittelu.

Tuen hakeminen

Tukea hakevan tulee olla yksityinen tai julkinen oikeushenkilö. Hankkeessa tulee olla yhteistyökumppanit vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta. Pohjoinen-ohjelmassa katsotaan hakijoiden eduksi, jos hankeen yhteistyökumppanit ovat kaikista ohjelma-alueen maista (Ruotsi, Suomi, Norja).

Tukea haetaan sähköisesti. Pohjoinen-ohjelman kotisivulta ilmenee, milloin tukea voi hakea.

Lue lisää kohdasta tuen hakeminen.

Toteutus

Tästä osiosta löydät tietoa siitä mitä hankkeiden toteutuksessa tulisi ottaa huomioon.

Lue lisää kohdasta toteutus.

Päättäminen

Tämä kappale antaa tietoja ja ohjeita hankkeen päättämiselle