Korkeintaan 20 % budjettimuutokset yksittäisiin kustannuslajeihin, tai jos kustannuslajimuutos, joka on enemmän kuin 20 % mutta ei ylitä 5000 euroa, voidaan hyväksyä ilman muutospäätöstä. Perustelut budjettimuutokseen on esitettävä maksatushakemuksen yhteydessä jätettävässä väliraportissa (Lue lisää kohdasta ”Hallintoviranomaiselle osoitettu maksatushakemus”). Muutospäätöstä on haettava yhteiseltä sihteeristöltä jos budjettimuutos on suurempi kuin edellä mainitaan. Muutosta on haettava hyväksytyn hankeajan aikana. Nämä säännökset koskevat kaikkia hakijoita, myös norjalaisia.

Esimerkki 1)
Budjetti Henkilöstökustannukset: 100 000
Loudut kustannukset: 115 000
Muutos: 15 000
15 000/100 000=15%

Prosentuaalinen muutos alittaa 20 %. Menobudjettiin tehtävän muutoksen johdosta ei tarvita hakemusta (vaikka muutos ylittäisikin 5 000).

Esimerkki 2)
Budjetti laitteet: 20 000
Luodut kustannukset: 25 000
Muutos: 5 000
5 000/20 000=25%

Prosentuaalinen muutos ylittää 20 %, mutta on ”vain” 5 000. Menobudjettiin tehtävän muutoksen johdosta ei tarvita hakemusta.

  • HUOM! Budjettimuutosten kustannustasot eivät koske esiselvityksiä. Sellaisten hankkeiden budjetteihin ei voi tehdä muutoksia, joissa käytetään kertakorvaus- tai 40 % -kaavaan perustuvaa yksinkertaistamismallia.