Hanke saa kestää enintään 36 kuukautta. Haettavan tuen ylärajaa ei ole.

Hakukierroksesta 9 alkaen (14.12.2018–28.2.2019) on otettu käyttöön yksinkertaistamismalli hankkeita varten. Yksinkertaistettu 40 % -kaavaksi kutsuttu tilitysten laatimismalli koostuu kahdesta kustannustyypistä. Tätä menetelmää käytettäessä hankkeen muut kustannukset kuin henkilöstökustannukset lasketaan kaavamaisesti siten, että niiden osuus on 40 % henkilöstökustannuksista. 40 % -kaavaa ei sovelleta norjalaisten osapuolien IR-varoihin.

Jos hankkeessa ei oteta käyttöön 40 % -kaavaa, rahoitusta haetaan todellisten kustannusten ja kustannustyyppien perusteella.

Huomaa, että hankkeen kaikkien EU-osapuolien on käytettävä samaa tilitysten laatimismallia!

Käyttämästänne tilitysten laatimismallista huolimatta hankkeen päättymispäivämäärän jälkeen käytettävissä on kaksi lopetuskuukautta. Näiden kahden lopetuskuukauden aikana saa vain maksaa hankkeenne kustannuksia. Näiden kahden kuukauden aikana ei saa olla mitään muuta toimintaa, koska toimenpiteiden täytyy olla tehty, kun hanke on käynnissä. Hankkeen kestoaika käy ilmi saamastanne päätöksestä. Hankkeen päättymispäivämäärän jälkeen ei saa kirjata kustannuksia. Ainoan poikkeuksen muodostavat Suomen kansallisen tarkastajan todistuksesta aiheutuvat kustannukset. Niiden täytyy olla kirjattu ja maksettu myöhemmin, mutta ennen maksatushakemuksen lähettämistä.

 

Update 190214