Hallintokomiteat
Ruotsin, Suomen ja Norjan hallitukset ovat yhdessä alueellisten kehitysvastuussa olevien viranomaisten ja saamelaiskäräjien kanssa päättäneet, että seurantakomitea perustaa kaksi hallintokomiteaa, yhden Pohjoinen-ohjelman osa-aluetta ja toisen Sápmin osa-aluetta varten. Hallintokomiteoiden tulee koostua ohjelma-alueen alue- ja paikallistason edustajista. Puheenjohtajan on edustettava alueellista tasoa.

Hallintokomitean tärkeimpänä tehtävänä on priorisoida hankkeita sekä tarkastella niitä ohjelman tavoitteiden ja prioriteettien valossa. Hallintokomiteat raportoivat seurantakomitealle.

HK jäsenet 2014-2020