Kuukauden hanke – Arctic Airborne 3D

Interreg Pohjoinen hanke Arctic Airborne 3D käsitteli arktisiin olosuhteisiin liittyviä haasteita, kuten pitkiä etäisyyksiä ja kylmää ilmastoa. Vuorovaikutusmenetelmien avulla kehitettiin ja demonstroitiin innovatiivisia liiketoimintamalleja dronesovelluksiin. Tällä tavalla tuettiin yrittäjiä mm. matkalualalla ja poronhoidossa ottamaan käyttöön dronetekniikoita ja dronepohjaisia ratkaisuja. Hankkeen yksi onnistuneimmista demonstraatioista oli 3D-aineiston hyödyntäminen virtuaalisen vaellussovelluksen luomiseksi, laajentaen käyttäjäkokemuksen itse vaelluksen ulkopuolelle.

Hankkeessa rakennettiin ja testattiin lift body drone pizzatoimituksia varten. Pizzalaatikko sopii kätevästi laitteen sisälle.

Hankkeessa tuotettuja demonstraatiovideoita hyödynnettiin kohdeyritysten kanssa kommunikointiin ja ne mahdollistivat myös laajemman yleisön tavoittamisen. Kumppaneiden välinen rajat ylittävä yhteistyö tuki lähestymistapaa, jonka avulla haasteita voitiin tarkastella useasta näkökulmasta eli teknisen haasteen lisäksi tarkasteltiin myös liiketoiminnallista haastetta. 

Hankkeen virtuaalivaellussovellusta testattiin myös paikallisessa kuntoutusyksikössä muun muassa ryhmätilanteissa viihteenä ja kävelykuntoutuksen tueksi. Kuvassa sovellusta käytetään Lokomat-kävelyharjoittelun yhteydessä.

Droneteknologialla on suuri potentiaali erityyppisissä palveluissa, kuten hankkeessakin osoitettiin. Käytännön sovellusten lisäksi teknologian etuja ovat mm. kustannustehokkuus ja kestävä kehitys. Hankkeessa tunnistettiin erityishaasteita, kuten esimerkiksi se, että dronejen käyttö liiketoiminnassa on hankalaa, sillä useimmat käyttäjät lentävät mieluummin itse palvelun ostamisen sijaan. Siitä huolimatta erilaisia dronepalvelusovelluksia olisi hyvä tutkia ja tarkastella lisää ohjelma-alueen ainutlaatuisissa olosuhteissa ja toimintaympäristössä.

Lue lisää: https://net.centria.fi/hanke/aa3d/

Demonstraatiovideo: https://youtu.be/_ElU0GX3EVw