Arctic Project Awards 2019 Preannouncement

Arctic Project Awards 2019 Preannouncement The third edition of the Arctic Awards competition will open in late March and run until April 2019. The award highlights good …

Kuukauden hanke – Sámi musihkkaakademiija

Sámi musihkkaakademiija -hankkeessa kehitetään ja luodaan koulutusverkosto, jonka tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa saamelaista musiikkia toimeentulona. Tähän …

Yhdeksäs hakukierros on sulkeutunut

Pohjoinen-ohjelman yhdeksäs haukuierros on nyt sulkeutunut ja ohjelmaan on tullut 19 hakemusta: Interreg Pohjoinen call 9 Lisätietoa käsittelyprosessista löydätte Miten …