Kuukauden hanke – Beavnardahke

TEKEE ETELÄSAAMELAISEN KULTTUURIPERINNÖN NÄKYVÄKSI Eteläsaamelaista kulttuuriperintöä tallentavat muiden muassa Gaaltje – eteläsaamelainen kulttuurikeskus sekä …