Loppuarviointi Interreg Pohjoinen 2014-2020

Oxford Research AB on toteuttanut Interreg Nordin 2014–2020 tulos- ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnin, hallintoviranomaisen toimeksiannosta. Arvioinnissa on tarkasteltu, …

Päätöskokous

Interreg Pohjoinen-ohjelman Seurantakomitea ja osa Hallintokomiteoiden jäsenistä kokoontuivat viimeiseen fyysiseen kokoukseen Tromssassa, 3. Toukokuuta 2022. Pohjoinen-ohjelman …

Kuukauden hanke – VekuVaku

Interreg Pohjoinen hankkessa Vesivoiman kulttuuriperintö (VekuVaku) lisätään tietoa Oulujoen vesistön ja Luulaja-joen rakentamisen historiasta ja pohditaan sen …