Päivitetty hankeasiakirja

Nyt hankeasiakirja on päivitetty. Päivitys koskee ensi sijassa henkilöstökustannuksia ja graafisia ohjeita. Myös kansalliselle tarkastajalle lähetettävät tilitysalustat on …