Neljäs hakukierros

Pohjoinen-ohjelman neljäs hakukierros on avoinna 1. huhtikuuta – 1. kesäkuuta välisenä aikana. Kaikkiin toimintalinjoihin liittyviä hakemuksia voi lähettää sähköisesti …