Kuukauden hanke – HALTI

Rajat ylittävän yhteistyöalueen muodostaminen / Rájáid rasttildeaddji ovttasbargoguovllu hábmen/ Creating transboundary cooperation area Halti-hankkeen …