InterregINFO 7-8.12.2016

Tästä löydätte Pohjoinen -ohjelman 7.-8. joulukuuta 2016 pidettyjen infopäivien esitykset. 7 joulukuuta Ohjelmainfo 8 joulukuuta Aloituskokous 8 dec Start-up …

Päivitetty hankeasiakirja

Nyt hankeasiakirja on päivitetty. Päivitys koskee ensi sijassa henkilöstökustannuksia ja graafisia ohjeita. Myös kansalliselle tarkastajalle lähetettävät tilitysalustat on …

Uusia hankkeita

Pohjoinen- ohjelman hallintokomiteoiden neljäs kokous pidettiin 12. lokakuuta. Kokouksessa priorisoitiin 4,1 MEUR EU- tukea ja 1 MEUR IR-tukea rajat ylittäville hankkeelle. …