Styrkommittéer
Sveriges, Finlands och Norges regeringar har i samråd med de regionala myndigheter som har regionalt utvecklingsansvar och Sametingen kommit överens om att övervakningskommittén inrättar två styrkommittéer, en för delområde Nord och en för delområde Sápmi. Styrkommittéerna ska bestå av representanter från den regionala och lokala nivån i programområdet. Ordföranden ska företräda den regionala nivån.

Styrkommittéernas främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem mot programmets mål och prioriteringar. Styrkommittéerna ska rapportera till övervakningskommittén.

Ledamöter SK 2014-2020