TIEDOTE: KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSISTA INTERREG POHJOINEN-OHJELMAN HANKKEISIIN

Interreg Pohjoinen-ohjelman hallintoviranomainen ja Norjan hallinto-organisaatio ovat tietoisia siitä, että koronavirus on aiheuttanut suuria haasteita rajat ylittävälle yhteistyölle.

Tällä hetkellä vallitsevien olosuhteiden vuoksi on todennäköistä, että hankkeissa pitää lyhyellä varoitusajalla peruuttaa matkoja, konferensseja tai muita kokouksia ja sosiaalisia tapaamisia sekä joissain määrin maksaa viime hetken peruutuksista johtuvia kustannuksia. Pohjoinen-ohjelman aikomuksena on hyväksyä nämä kustannukset, mikäli ne ovat perusteltuja ja muutoin  ehdot tuen saamiseen täyttyvät. Tuensaajia kehotetaan toimimaan tällaisissa tapauksissa harkiten. Olkaa yhteydessä sihteeristön hankekäsittelijäänne ja Norjan sihteeristöön, jos hankkeelle aiheutuu kustannuksia matkojen/tapaamisten peruutuksista.

Hankkeiden tulee jatkaa suunniteltua toimintaansa siinä määrin kuin se on toteutettavissa. Jos hanke arvioi, että jotain toimea ei voida toteuttaa tai on epävarmaa, tuleeko hanke saavuttamaan tavoitteensa, ottakaa viipymättä yhteyttä asianomaiseen hankekäsittelijään ja Norjan sihteeristöön neuvontaa varten. Tämä koskee myös mahdollisia kysymyksiä, jotka liittyvät hankeajan pidentämiseen ja budjettimuutoksiin. Muistakaa myös ottaa yhteyttä hankkeenne osarahoittajiin hankkeenne muutoksia koskevissa kysymyksissä.

Hankkeiden tulee huomioida vallitseva tilanne ja olla realistisia siinä, mihin ajankohtiin tapahtumia/toimia ja matkoja varataan. Hankkeita kehotetaan harkitsemaan, miten varaukset kannattaa tehdä. Esimerkiksi matkoja varten voi olla järkevää varata peruutettavissa olevat liput.

Jos matka liittyy projektitoimintaan ja rajanylityspaikoilla suoritettavista pakollisista covid-19-testeistä aiheutuu kustannuksia, nämä kustannukset voidaan nähdä tukikelpoisina. Omaa henkilöstöä koskevat kustannukset käsitellään matkakustannuksina, ja ne ilmoitetaan kustannuslajissa “Matkailu ja majoitus”. Jos kustannukset koskevat ulkopuolista henkilöä, esim. konsulttia tai luennoitsijaa, kustannukset on ilmoitettava kohdassa “Ulkopuoliset asiantuntijat ja palvelut”.

Huomatkaa, että vain todelliset kustannukset voidaan sisällyttää hankkeenne raportointiin. Voitte sisällyttää hankkeenne raportointiin vain kustannukset, joihin ette ole saaneet tukea muualta covid-19:n yhteydessä.

Esimerkkejä tällaisista muualta saaduista tukimuodoista ovat esimerkiksi:

  • tilapäisesti alennetut sosiaaliturvamaksut
  • työajan lyhentämisen perusteella saatavat tuet
  • korvaukset sairausajan palkkakustannuksista
  • vuokranalennukset.

Huomatkaa myös, että matkavakuutuksesta tai vastaavasta saatava korvaus matkoista, joita ei ole voitu toteuttaa, tulee vähentää hankekustannuksista.

Linkit: