Kaavavaihtoehtoja on kaksi: 15 % epäsuorille kustannuksille ja 40 %, joka on yksinkertaistettu vain kahdesta kustannustyypistä (henkilöstökustannukset ja kaavaan perustuvat kustannukset) koostuva tilitysmalli kaikenlaisille hankkeille. Lisätietoja on Yksinkertaistamiset-kohdassa. Hankkeessa voidaan käyttää vain yhtä näistä kahdesta kaavavaihtoehdosta. 40 % -kaava ei ole norjalaisten osapuolien käytettävissä.

15% -kaava

Välillisiä kustannuksia syntyy esimerkiksi tuensaajan puhelinten, toimitilojen ja tietokoneiden käytöstä hankkeessa. Mikäli hankkeessa syntyy välillisiä kustannuksia, näistä maksetaan välillisiä kustannuksia, joka on enintään 15 % suorista henkilöstökustannuksista. Kiinteämääräistä korvausta käytettäessä tähän kustannuslajiin kuuluvia kuluja ei tarvitse todentaa perusteilla (esim. laskuilla tai muilla kirjanpitotositteilla).

40%-kaava

Jos käytetään 40 % -kaavaa, sen avulla laskettava summa vastaa 40 % hankkeen henkilöstökustannuksista.