Haettavissa olevaa tukea on vielä jäljellä 1,7 miljoonaa euroa hakemuskaudella 2014- 2020. Ohjelman toimintalinjojen osuudet näistä varoista ovat seuraavat;

  • Tutkimus ja innovaatiot: 0 meur
  • Yrittäjyys: 0,4 meur
  • Kulttuuri ja ympäristö: 0,9 meur
  • Yhteiset työmarkkinat: 0,4 meur