Seuraavat kustannukset eivät ole tukikelpoisia:

 • Ennen hankkeelle valittua alkamispäivää syntyneet ja/tai maksetut kustannukset
 • Hankkeen päättymisen jälkeen syntyneet kustannukset
 • Hankkeen päättämiseen varatun 2 kuukauden aikarajan jälkeen maksetut kustannukset
 • Pankkimaksut, korot ja rahoitustapahtumiin liittyvät maksut. Ulkomaan maksuliikenteen maksut ovat kuitenkin tukikelpoisia
 • Käytettyjen laitteiden hankintakustannukset
 • Sakot, taloudelliset seuraamukset sekä oikeusriitojen ja riitojenratkaisun kulut
 • Velan korot, viivästymiskorot ja myöhästymismaksut
 • Valuuttakurssivaihteluihin liittyvät kustannukset
 • Muun EU-hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannukset
 • Julkisten/kansallisten viranomaisten ilmaiset palvelut
 • Arvonlisäverovelvollisten tuensaajien arvonlisävero
 • Lahjoista aiheutuvat kustannukset, lukuun ottamatta niitä, joiden arvo on enintään 50 euroa lahjaa kohden ja jotka liittyvät markkinointiin, viestintään, mainontaan tai tiedotukseen
 • Hallituspalkkiot
 • Avustukset, sponsorointitulot ja palkinnot
 • Tilintarkastuksen kustannukset Suomen kansallisen tarkastajan kustannuksia lukuun ottamatta
 • Välilliset kustannukset, jotka ylittävät 15 prosenttia suorista palkkakustannuksista (mikäli välillisten kustannusten kirjaamiseen on käytetty yksinkertaistettua kirjanpitoa)
 • Lomapalkkavaraukset
 • Kustannukset, jotka ylittävät 40 % henkilöstökustannuksista niissä hankkeissa, jotka on myönnetty ”40 %- välilliset kustannukset”- yksinkertaistamismallin pohjalta
Update 18.06.2020