Exempel på kostnader som inte är stödberättigande:

 • Kostnader som uppstått och/eller betalats före det datum som projektet valt som startdatum
 • Kostnader som uppstått efter projektets slutdatum
 • Kostnader som betalats efter de 2 avslutsmånaderna som tillkommer efter projektets slutdatum
 • Bankavgifter, räntekostnader och avgifter för finansiella transaktioner. Undantaget är dock kostnader för utlandsbetalningar
 • Begagnad utrustning
 • Böter, ekonomiska påföljder och utgifter för rättsliga tvister
 • Skuldräntor, dröjsmålsräntor och förseningsavgifter
 • Kostnader som beror på fluktuationer i valutakurserna
 • Kostnader som ingått som underlag i annat EU-projekt
 • Kostnadsfria tjänster från offentliga/statliga myndigheter
 • Mervärdesskatt för stödmottagare som är momsredovisningsskyldiga för projektets verksamhet
 • Kostnader för gåvor, förutom om värdet är högst 50 euro per gåva och gåvan hör samman med marknadsföring, kommunikation, reklam eller information
 • Styrelsearvoden
 • Bidrag, sponsring och priser
 • Revisionskostnader, undantaget är dock kostnader för nationell kontrollant i Finland
 • Indirekta kostnader som överskrider 15 % av direkta lönekostnader (om det förenklade redovisningsalternativt kring indirekta kostnader har använts)
 • Semesterlöneskuld
 • Kostnader som överskrider 40% av personalkostnader i projekt som beviljats med förenklingsmodellen ”40%-schablonen”

Update 2020-06-18