Ett projekt kan pågå maximalt 36 månader och det finns ingen beloppsgräns för hur mycket stöd som kan sökas.

Från och med ansökningsomgång 9 (14 december 2018 – 28 februari 2019) har en förenklingsmodell för projekt införts. Det är en förenklad redovisningsmodell med två kostnadsslag, kallad ”40%-schablonen”. Metoden innebär att projektets övriga kostnader (d.v.s. alla kostnader utöver personalkostnader) beräknas som en schablon motsvarande 40% av personalkostnader. 40%-schablonen är inte aktuell för norska partners IR-midler.

Om ett projekt inte väljer 40%-schablonen ansöker ni istället utifrån era faktiska kostnader och de kostnadsslag som är aktuella.

Observera att alla EU-parter i ett projekt måste använda sig av samma redovisningsmodell!

Oavsett vilken redovisningsmodell ni använder kommer ni att ha två s.k. avslutsmånader efter projektets slutdatum. Dessa två avslutsmånader är enbart till för att ni ska ha möjlighet att betala era kostnader i projektet. Under dessa två månader får alltså inga aktiviteter ske utan de ska ha genomförts under projekttiden. Projekttiden framgår av ert beslut. Det får heller inte bokföras några fler kostnader efter projektets slutdatum. Det enda undantaget är kostnaden för intyget från finsk nationell kontrollant som får vara bokförd och betald senare men innan ansökan om utbetalning skickas in.

 

Update 190214