Budgetförändringar upp till 20%, eller där förändringen är mer än 20% men maximalt 5 000 euro, i enskilda kostnadsslag kan godkännas utan att det behövs ett beslut om ändring från det gemensamma sekretariatet. En förklaring till budgetändringen måste dock anges i den lägesrapport som ska lämnas in i samband med en ansökan om utbetalning (läs mer i avsnittet ”Ansöka om utbetalning från förvaltande myndighet”).

Om en budgetändring är större än dessa gränser ska en ansökan om ändring i kostnadsbudget lämnas till det gemensamma sekretariatet och det ska ske inom den beslutade projekttiden. Bestämmelserna gäller alla sökande, även norska.

Exempel 1)
Budget personal: 100 000
Upparbetat: 115 000
Förändring: 15 000
15 000/100 000 = 15 %

Den procentuella förändringen är mindre än 20 %. Ingen ansökan om ändring av kostnadsbudget behövs (även om förändringen är mer än 5 000).

Exempel 2)
Budget utrustning: 20 000
Upparbetat: 25 000
Förändring: 5 000
5 000/20 000 = 25 %

Den procentuella förändringen är mer än 20 % men ”bara” 5 000 euro. Ingen ansökan om ändring av kostnadsbudget behövs.

  • OBS! Nivåerna för budgetförändringar gäller inte för förstudier. Budgetförändringar är inte aktuellt i de projekt som använder sig av någon av förenklingsmodellerna ”Klumpsumma” eller ”40%-schablonen”.