Ni kan söka stöd till projekt eller förstudier inom något av Nordprogrammets insatsområden 2014-2020. Dessa är:

 1. Forskning och innovation
  Specifika mål: Stärka företagens kommersialiseringsförmåga av innovationer samt stärka förmågan hos aktörerna inom innovationssystemet att agera på den europeiska forskningsarenan.
 1. Entreprenörskap
  Specifika mål: Öka andelen små och medelstora företag med gränsöverskridande modeller i regionen samt bidra till ökad export bland dessa företag.
 1. Kultur och miljö
  Specifika mål: Stärka och levandegöra regionens kultur och kulturarv, förbättra bevarandestatusen över naturmiljöer samt öka den offentliga sektorns kunskap och kompetens om grön tillväxt och resurseffektivitet i regionen.
  Unikt mål för Sápmi: Stärka det samiska språket inom den samiska befolkningen.
 1. Gemensam arbetsmarknad
  Specifikt mål: Öka den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden i regionen
  Unikt mål för Sápmi: Stärka kompetensen och kunskapsutvecklingen inom samiska näringar.

Programområdet

Programområdet delas in i två områden; delområde Nord och delområde Sápmi. Ert projekt tillhör ett av dessa områden beroende på var nyttan med projektet hamnar. Kontakta det gemensamma sekretariatet om ni är osäkra på vilket område ert projekt tillhör.

 • Delområde Nord omfattar Nordlands, Troms och Finnmarks fylkeskommuner i Norge, Norrbottens län och Norsjö, Malå, Skellefteå och Sorsele kommuner i Västerbottens län i Sverige samt Lapplands, Norra Österbottens och Mellersta Österbottens landskap i Finland.
 • Delområde Sápmi omfattar Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Tröndelag, Sör-Tröndelag fylken samt del av Hedmark fylke (Elgå Reinbetesdistrikt) i Norge, Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län samt del av Dalarnas län (Idre samebys område) i Sverige, Lappland, Norra Österbotten samt Mellersta Österbotten i Finland.

handbok-ansok-map

 

Update 190214