Ni som beviljats stöd kommer att bjudas in till ett uppstartsmöte. Mötet kan vara ett individuellt möte mellan handläggare och stödmottagare eller hållas samlat för ett flertal projekt med projektstart som sker ungefär samtidigt. Uppstartsmöte kan ske så snart som möjligt efter att stöd beviljats eller i ett senare skede om det finns skäl för det.

Syftet med mötet är att skapa en kontakt och en relation med er som arbetar i projektet samt ge er information om de regler som gäller vid genomförande av EU-projekt. Det är också en möjlighet för er i projektet att lämna aktuell information.

Deltagare i uppstartsmötet är förslagsvis projektledare, projektmedarbetare och projektekonom från den samordnande stödmottagaren. Det är positivt om även övriga projektparter deltar med någon projektmedarbetare. Från förvaltande myndighet deltar normalt en beredningshandläggare samt en ekonom. Från Lapin Liito och Troms Fylkeskommun kan i förekommande fall programmets infopoint respektive handläggare delta.

 

Update 2019-02-14