Ansökningsomgång 4 för Nordprogrammet var öppen mellan 1 april – 1 juni  2016 och  öppen för alla insatsområden.

Ansökningsomgång 5 för Nordprogrammet är öppet mellan 1 november 2016  till 1 februari 2017 och öppen för alla insatsområden.