Fjärde ansökningsomgången för Nordprogrammet är öppen mellan 1 april – 1 juni  2016 och är öppen för alla insatsområden.

Inkomna ansökningar Interreg Nord call 4

Prioriterade projekt SK-2016-10-12