Ansökningsomgång 5 för Nordprogrammet är öppet mellan 1 november 2016  till 1 februari 2017 och öppen för alla insatsområden

Interreg Nord call 5

Prioriterade projekt/ Hyväksytyt hankkeet call 5

Styrkommittén för delområde Sápmi stöttar utveckling av samiskt kulturarv och språk genom att prioritera projektet Aktene.